KFUM-Spejderne | Høng gruppe

KFUM-Spejderne | Høng gruppe

Centervej 61, 4270 Høng

Om os

Gruppe er en gruppe under KFUM-Spejderne i Danmark. Gruppe ledes i det daglige af vores gruppeledelse, som består af vores gruppeleder og – assistenter sammen med vores kasserer og grupperådsformand. På beslutning af grupperåds beslutninger og dem som tages på ledermøderne.

Det overordnede ansvar har grupperådet (gruppens bestyrelse), de vælges på gruppemødet (gruppens generalforsamling).
Grupperådets opgaver er:

  • Sikre at de fysiske rammer er tilfredsstillende
  • Sikre at gruppens ledere er motiverede og bliver anerkendt for deres bidrag
  • Sikre at gruppens værdiskabende aktiviteter bliver synlige for det omkringliggende samfund.
  • Sikre at gruppen har det fornødne økonomiske råderum.

Grupperådet består af gruppelederen (lederen af spejderlederne), gruppeassistent(er), forældrerepræsentanter, kasserer, grupperådsformand og enhedsledere.
Vi afholder valg til grupperådet ved vores forældremøde/gruppemøde, som afholdes senest i udgangen af februar måned.

Efter valget konstituerer grupperådet sig med formand, som vælges blandt forældrerepræsentant, kasserer. I Høng gruppe har vi valgt at beholde den samme kasserer, end til den person stopper, eller grupperådet vælger at fratage hans/hendes opgave.

Grupperådet mødes omkring 4 gange årligt, mødedatoerne kommer i gruppen kalender. Mødet ville typisk være 2 timer, en aften i hytten.
Du kan læse mere om grupperådet i dokumentet her, eller spørger om et eksemplar hos en af lederne.

Børneattester
Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere. Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.

Kontakt
Adresse: Centervej 81, 4270 Høng
Her kan du kontakte gruppen:
E-mail: spejder.hoeng(a)gmail.com

 

Her kan ses dokumnenter for gruppen:

Skriv et svar