KFUM-Spejderne | Høng gruppe

KFUM-Spejderne | Høng gruppe

Centervej 61, 4270 Høng

Om os

Gruppe er en gruppe under KFUM-Spejderne i Danmark. Gruppe ledes i det daglige af vores gruppeledelse, som består af vores gruppeleder og – assistenter sammen med vores kasserer og grupperådsformand. På baggrund af beslutningerne truffet af gruppens bestyrelse og de beslutninger som tages ledermøderne. Det er gruppens bestyrelse som har det overordenet ansvar for gruppens arbejde.  Bestyrelsen vælges på gruppens generalforsamling. 
Bestryrelsens opgaver er:

  • Sikre at de fysiske rammer er tilfredsstillende
  • Sikre at gruppens ledere er motiverede og bliver anerkendt for deres bidrag
  • Sikre at gruppens værdiskabende aktiviteter bliver synlige for det omkringliggende samfund.
  • Sikre at gruppen har det fornødne økonomiske råderum.

Bestryelsen består af gruppelederen (lederen af spejderlederne), gruppeassistent(er), forældrerepræsentanter, kasserer, bestyrelsesformand og enhedsledere.
Vi afholder valg til bestyrelsen ved vores forældremøde/generalforsamling, som afholdes senest i udgangen af februar måned. Kassereren vælges af bestyrelsen.

Grupperådet mødes omkring 4 gange årligt, mødedatoerne kommer i gruppen kalender. Mødet ville typisk være 2 timer, en aften i hytten. Hvis du vil høre om hvad bestyrelsen laver er man mere end velkommen til at kontakte os. 

Børneattester
Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere. Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.

Vi er også ved at udarbejde en samværspoltik, som skal indeholde hvordan vi omgås vores spejdere og hvad vi gør hvis det værste skulle ske.

Kontakt
Adresse: Centervej 81, 4270 Høng
Her kan du kontakte gruppen:
E-mail: spejder.hoeng(a)gmail.com

 

Her kan ses dokumnenter for gruppen:

Skriv et svar