KFUM-Spejderne | Høng gruppe

KFUM-Spejderne | Høng gruppe

Centervej 81, 4270 Høng

Praktiske oplysninger

Pris
Det koster 400 kr. pr. halvår at være medlem. Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm. Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder.
Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede. Kontingentet opkræves halvårsvis.
Hvis dit barn gerne vil være spejder, men pengene små, kan du søge om at få en friplads: www.spejdernet.dk/friplads

Indmeldelse
Hvis man vil være medlem af Høng gruppe, kan man komme til et møde og få en indmeldelsesblanket, udfylde den, og så vil vi indmelde dit barn hvis barnet vil starte. Man kan også udskriv den fra her, og udskrive den og aflevere den når man møder op.
Det er nu også muligt at melde sig ind med en elektronisk indmeldelsesblanket. Du kan finde den her.

Kontingentbetaling
Der betales kontingent for et 1. og 2. halvår. Kontingentet er på 400 kr. pr. halvår.
Der kommer en seddel med hjem, og på mail hvor det er muligt, når der skal betales kontingent.
Vi arbejder på med det nye medlemssystem som KFUM-spejderne har taget i brug, at kunne gøre det muligt at betale med kort. Vi arbejder også på at gøre det muligt at betale med Mobilpay. Når dette er muligt ville det fremgå på hjemmesiden og på kontingent sedlen.
Men gruppens konto nummer og reg. findes nedenfor, til indbetaling af kontingent. Husk at skrive spejderens navn og fødselsdag på indbetalingen.