KFUM-Spejderne | Høng gruppe

KFUM-Spejderne | Høng gruppe

Centervej 61, 4270 Høng

Praktiske oplysninger

Kontingent
Det koster 200 kr. pr. kvartal at være medlem. Kontingentet dækker materialer til møderne, leje af lokaler, mærker til uniformen mm. Det er også med til at sikre at gruppen kan opnå tilskud fra kommunen.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes kollektiveulykkesforsikring når du er til spejder.
Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede. Kontingentet opkræves kvartalvis.

Indmeldelse
Hvis man vil være medlem af Høng gruppe, kan man komme til et møde og få anvist hvordan man udfylder udfylder indmeldselsblanketen. Man melder sig ind med en elektronisk indmeldelsesblanket. Du kan finde den her

Kontingentbetaling
Der betales kontingent for et kvartal af gangen. Kontingentet er på 200 kr. pr. kvartal.
Der kommer en seddel med hjem, og på mail hvor det er muligt, når der skal betales kontingent.
Vi arbejder på med det nye medlemssystem som KFUM-spejderne har taget i brug, at kunne gøre det muligt at betale med kort. Men det er nu muligt at betale kontingent over Mobilepay, på nummeret 45670. 

Men gruppens konto nummer og reg. findes nedenfor, til indbetaling af kontingent.

 

 

Husk at skrive spejderens navn og fødselsdag på indbetalingen.